X
GO

Džamija sela Smolica

Selo Smolica

Džamija sela Smolica

Džamija se nalazi na ulazu sela Smolice. Objekat je izgrađen na početku XIX veka i simbol je otpornosti. Džamija je četvrtaste osnove, uglavnom izgrađena od rečnog kamena i ciglama, dok su izrezbareni kameni korišćeni za izgradnju ivica objekta, za elemente prozora i luka ulaznih vrata. 
Izrezbareni kameni su takođe korišćeni i za izgradnju krune zidova ili donjeg dela krova.Konstrukcija krova je od drva, pokrivena tradicionalnim crepovima. Ulaz u džamiju je sa severne strane i istaknut je portalom sa izrezbarenim kamenima koji završavaju duplim lukom. Prozori su postavljeni u redove, na prizemlju prozori četvrtastog oblika sa izrezbarenim kamenom u obliku luka koji je postavljen iznad njega i ukrašen malim kamenjem, isto tako oblika luka. Sa istočne i južne strane postoje po dva prozora, dok se na zapadnoj strani nalazi samo jedan. Na spratu je sa svake strane postavljen po jedan prozor kružnog oblika.

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Izvor: https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti_sr.aspx?id=7774

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker