X
GO

DŽAMIJA MAHMUT PAŠE

Mala Čaršija, Ul. Majka Tereza

DŽAMIJA MAHMUT PAŠE
Mahmut Pašina džamija nalazi u delu nazivan "Mala Čaršija" grada Đakovica. Zgrada je sagrađena između godina 1832-1836, od Mahmut Paše porodice iz Đakovice Kurtpaša, veoma poznata porodica u svim albanskim područjima.
Sam položaj ovog objekta, pruža džamiji veličanstven izgled. Na osnovu prostorija koje ima ovaj objekat, u njemu osim verskih obreda u delu od trga nalaze se nekoliko kancelarija koja služe za administrativne poslove.
Na osnovu veličine zgrade u planimetriji, ovaj objekt može se okarakterizirati među najvećim objektima te vrste. Džamija ima dva ulaza: glavni ulaz nalazi se na severnoj strani zgrade, gde počinje hajat sa tremom podignut na dva kamena stepenika ukrašena freskama. Ulaz u samahani se obavlja od portala sa mnogo ukrasa i boja. Samahana u sebi sadrži sve karakteristične elemente koje posjeduje džamija kao što su: mimber, mihrab, mahvil, ćursa i mnoge fresaka, neke orijentalne i neke druge izrađene kasnije. Samahana je prekrivena veličanstvenom kupolom, koja se oslanja na padantife i sa brojnim ukrasima.
Sekundarni ulaz je iz ulice i služi kao administrativni pristup džamiji, dok na obe strane ulaza su dućani.
Posebnost ovog objekta čine dvanaest prozora na glavnoj fasadi (na istoku), koje se karakterišu drvenim okvirom kao poseban dizajn. Dok u južnoj fasadi, imamo samo četiri  otvora, dva četvorougaona  i dve ostale pravougaona i dva druga koja se završavaju lukovima, kao i jedna manja okrugla. Takođe, ima i izrazitu strehu koja dostiže dužinu od 2 m, i obložena je daskama.  
Në vitin 1993 ka pasur disa intervenime të pjesërishme në fasadë dhe lyrjen e sipërfaqes drunore me qëllim të mbrojtjes së këtij objekti.
Minaret ima dva šarafa dopunjuje impozantni izgled džamije, jer je jedinstven u regionu. Minaret je izrađen od kamenog materijala, ali trenutno je fasadirana.
Korišćeni materijali u džamiji su:  kamen u prizemlju, dok sprat je izrađen od gline. Konstrukcija kupole i krova su izrađene od kvalitetne hrastovine.

U 1993 godini bilo je nekih delimičnih intervencija na fasadi i drvenih površina kako bi se zaštitio ovaj objekat.

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker