X
GO

DŽAMIJA GRNČARA

Mahalla e Grnčara, Ul. Bajram Curi

DŽAMIJA GRNČARA
Džamija Grčara kao što se može zaključiti iz samog imena, pripada “Mahali Grčara”, koja se nalazi u blizini ulice Čabrata. Prema podacima koje imamo ova džamija sagrađena je 1907 godine od strane domaćih majstora.
Planimetrija objekta je redovitih geometrijskih oblika (dva četvorougaona pravougla, jedan veći, i drugi manji), i nalazi se uz glavnu ulicu.
Zgrada je izgrađena od materijala kamen i pečene cigle, sa krovnom konstrukcijom kvalitetnog drveta. U enterijeru nailazimo na sve karakteristične elemente za ovaj objekat, kao što su: samahane, mimber, mihraba, mahvili, ćursa i hajat.
Prozori u prizemlju su većih dimenzija od onih na spratu, ali obe vrste se završavaju u obliku luka. Na kamenom luku iznad glavnog ulaza nalaze se neki natpisi na osmanlijskom jeziku. U južnoj strani džamije nalazi se stari grob okružen metalnom ogradom.
Posebnost u odnosu na ostale džamije je spoljni izgled, koja je izrađena redovnim geometrijskim figurama, iako ne postoji zapisi kada su tačno izrađene. Minaret džamije je od kamena iako je trenutno prekrivena slojem kreča. Iznad glavnog ulaza u džamiju nedavno izgradili pokrov od drvene konstrukcije.

 

Period: Osmanski

Vek: XX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker