X
GO

Arheološki lokalitet - Utvrđenje Suka kod Crmljane

Selo Crmljan - Suka Crmljan

Arheološki lokalitet - Utvrđenje Suka kod Crmljane

Na jednom visokom brdu na oko 500 metara nadmorske visine, na severnoj strani sela Crmljan, sa dominantnom geostrateškom pozicijom, pozicionirana je Suka Crmljan jedno aheološko nalazište poznato kao Gradina (tvrdjava) Crmljana. Njegovi zidovi prate izohipse stenovite terenske konfiguracije sa površinom od oko 1.3 hektara. Suka Crmljan ima sve osobine jedne tvrđave Kasne Antike, ali na osnovi arheološkog dokumentiranja, tu je dokazano kontinuitet života od Gvozdanog Perioda do Rano Srednjovekovnog doba. Posebnost ovog utvrdjenja je vizuelno komuniciranje sa; tvrdjavom u Dollc i tvrdjavom kod Jerine iz Podgrađa iz Kline na severu, sa tvrdjavom u Radavac i onoj u Jablanice iz Peći na severozapadu, grad Djakovica vidi se na horizontu u pravcu jugozapada, tvrđava Zatrica iz Orahovca vidi se na severoistoku- istoku, kao i prema jugu pokazuju se pejsaži brda i polja koji idu do podnožja planine Paštrika.

Period: Bronzano doba

Pod zaštitom, Datum zaštite: E.K. 02-108/70

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: 2011-2012

Izvor: https://dtk.rks-gov.net/tkk_objekti_sr.aspx?id=6583

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker