X
GO
Vacancies and Notices

Shpallje Rekrutimit – Pozita Roje Pylli

Duke u bazuar në nenin 8 paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës numër 03/L-212, nenin 4 të Ligjit numër 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës shpall:

SHPALLJE E REKRUTIMIT

Njësia: Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural
Titulli i vendit të punës: Roje Pylli (në rajonin e Rekës së Keqe)
Niveli i pagesës: sipas koeficientit 4.5
Numri i ekzekutuesve: 1 (një)

Detalet ne dokumentin e bashkangjitur

Documents to download

Print
Categories: Konkurset
Tags:

Theme picker

EVENTS AND NEWS

Theme picker

More