X
GO
Vacancies and Notices

Njoftim Publik per dhenien ne shfrytezim afatshkurter te prones komunale – Tabhanes

Ftohen te gjithe te interesuarit personat fizik dhe juridik qe te aplikojne per marrjen ne shfrytezim te prones se paluajtshme te Komunes ne afat kohor prej 10 vitesh, Objekti Tabhanes perkatesisht etazhes se perdheses.

Documents to download

Print
Categories: Konkurset
Tags:

Theme picker

EVENTS AND NEWS

Theme picker

More