X
GO
Vacancies and Notices

Konkurs për Mjekë Familjar

  • 20.02.2020
  • Author: Dardan Krypa
  • Number of views: 14844
  • 0 Comments

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr.03.L-212 dhe në nenit 4 të Udhëzimit Administrativë
Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik , Qendra Kryesore e
Mjekësisë Familjare në Gjakovë shpallë :

K O N K U R S  P U B L I K

Titulli i vendit të punës: Mjek Specialist i Mjekësisë Familjare
Numri i ekzekutuesve : 1 (një) pozita
Niveli i pagës: më koeficient 8.4
Orët e punës: I plotë 40 orë në javë
Periudha e kontratës: Në kohë të pa caktuar

Documents to download

Print
Categories: Konkurset
Tags:

Theme picker

EVENTS AND NEWS

Theme picker

More