X
GO
Vacancies and Notices

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit-Mjekësisë

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Number of views: 11262
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Përgjithshëm të Shëndetit-Mjekësisë

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 67, 68 dhe 69 paragrafi 2 te Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin 2 paragrafi 2.2 të Statutit të Komunës së Gjakovës, shpall

Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Administrimit të Përgjithshëm

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Number of views: 10629
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Administrimit të Përgjithshëm

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore duke u bazuar në nenin 67, 68 dhe 69 paragrafi 2 te Ligjit numër 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, nenin 2 paragrafi 2.2 të Statutit të Komunës së Gjakovës, shpall

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Inxhinierisë të Ndërtimit

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Number of views: 8881
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Inxhinierisë të Ndërtimit

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall

Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Administrimit të Përgjithshëm

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Number of views: 9023
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialist i Administrimit të Përgjithshëm

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Inxhinierisë Elektrike

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Number of views: 8928
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Inxhinierisë Elektrike

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Prokurimit Publik

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Number of views: 8974
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Prokurimit Publik

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall

Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Gjeodezisë

 • 29.04.2022
 • Author: Dardan Krypa
 • Number of views: 9125
 • 0 Comments
Konkurs për Pranim, grupi Specialistë të Gjeodezisë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për
pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Gjakovë shpall:

RSS
1345678910Last

Theme picker

EVENTS AND NEWS

Theme picker

More