X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

Project

Projekti

Molerim i brendshem i objekteve shkollore

Investim Kapital_EN


Kontarata e ka Nr. e identifikimit: 632-16-020-521 Data:30.05.2016 Kontraktori: N.N.T. "Tomi"&"G-Project" sh.p.k. Prizren Vlera e kontrates: 22.125.00 euro Per kualitetin e punimeve kompania eshte denuar me (-10 %) te totalit te punimeve ne situacionin e dyte.

Molerimi eshte kryer ne keto shkolla: * Shf. "Zef L. Marku" ne Brekoc- vlera e punimeve 2.937,69 euro * Shf. 'Fehmi Agani" ne Gjakove, vlera e punimeve 5.229,77 euro * Shf. "fan Noli" ne Dujake, vlerae punimeve 353.62 euro * Shf. "Shtjefen Kurti" ne Novoselle e Eperme, vlera e punimeve 800.06 euro * Çerdhja 'Ganimete Terbeshi" ne Gjakove, vlerae punimeve 321.20 euro * Shf. "Ardhmeria" ne Ramoc, vlera e punimeve 1.537.91 euro * Gjimnazi "Asllan Berisha" ne Rogove, vlerae punimeve 2.204,71 euro * Shf. "Yll Morina" ne Gjakove, vlera e punimeve 2.695,59 euro * Shf. "Luigj Gurakuqi" ne Korenice, vlera e punimve 587.82 euro * Shf. "Shaban Golja" ne Lipovec, vlera e punimeve 1.247,80 euro * Shf. 'Durak Ahmeti" ne Demjan1, vlera e punimeve 1.186,60 euro * Shmm. "Hysni ZajmI" ne Gjakove, vlera e punimeve 2.035,26
StatusIDCreatedByUserId 
 
Data pager
First Page Previous Page
1
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 0 items in 1 pages
No records to display.

Social Buttons