X
GO

THIRRJE PËR APLIKIM - GRANTE 2017

  • 10.03.2017
  • Author: Dardan Krypa
  • Number of views: 8250
  • 0 Comments

THIRRJE PËR APLIKIM 2017

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik (DZHE) në Komunë të Gjakovës, në kuadër të  Programit “Fondi Zhvillimor për Ndërmarrje Mikro, Të Vogla dhe të Mesme” shpall konkurs për GRANTE  të BIZNESEVE të angazhuara në fushë të prodhimit, përpunimit, zanateve, artizanaleve tradicionale dhe në fushë të  turizmit.  Qëllimi i granteve komunale është  që të synohet zgjerimi dhe forcimi i kapaciteteve të tyre,  të nxitet rritja e punësimit; të sigurohet qëndrueshmëria dhe të jenë aktive në mënyrë që bizneset e tyre të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik lokal të komunës së  Gjakovës!

Print
Categories: Ngjarje
Tags:

Theme picker