X
GO

Kontakti

Kontakte shtese per investitoret e interesuar:
Komuna e Gjakovës:
Web: https://kk.rks-gov.net/gjakove/
Email:  [email protected]
Tel.: +383 (0) 38 200 44 092
Add.: Rruga UÇK, Nr.53,
50000, Gjakovë,
Republika e Kosovës

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht Agjencia për Investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA):
Web: https://kiesa.rks-gov.net/
Email: [email protected]
Tel.:  +383 (0) 38 200 36542; +383 (0) 38 200 36585
Add.: Rr. "Muharrem Fejza" p.n.
Lagjja e Spitalit,
10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës

Agjencia e regjistrimit të bizneseve (ARBK) vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë:
Web: https://arbk.rks-gov.net/
E-mail : [email protected]
Adresa: Rr. "Muharrem Fejza" p.n.
Lagjja e Spitalit
Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel.: +381 (0)38 512 791

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK):
Web: http://www.atk-ks.org/
E-mail : [email protected]   
Adresa: Këndi i Rrugëve Dëshmorët e Kombit dhe Bill Klinton
 10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Gazeta zyrtare e republikës së kosovës lista e ligjeve:
Web: https://gzk.rks-gov.net/LawInForceList.aspx
ZYRA E  KRYEMINISTRIT
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Oda Ekonomike e Kosoves – Dega Gjakovë

Behar Ferizi - Drejtor i zyres regjionale Gjakove
Rr. Nëna Terezë, Nr.20
50000 Gjakovë
Republika e Kosovës
Tel: 383 (0) 44 101 801:+383 (0) 45 539 444
Fax: +381 (0) 38 224 299
E-mail:  [email protected]
Web: www.oek-kcc.org

Zyra e punesimit
Kujtim Dula
Udhëheqës i ZP Gjakove,
Ad.: 50000, Gjakovë
E-mail: [email protected]

Print
Tags:

Theme picker