X
GO

Hulumtimit i qasjes ne Hapesira Publike - Raport

  • 27.03.2017
  • Author: Dardan Krypa
  • Number of views: 6059
  • 0 Comments
Ky raport hulumtimi është realizuar nga HANDIKOS Gjakovë në kuadër të projektit “Të takohemi kudo”, me qëllim të evidentimit të barrierave fizike që pengojnë lëvizjen e lirë në hapësirën publike dhe qasjen në ndërtesat – institucionet publike në Komunën e Gjakovës. Si kusht i një jete të pavarur dhe pjesëmarrje të plotë qytetare për personat me aftësi të kufizuar, e drejtë kjo që garantohet nga Konventa e Kombeve të Bashkuara dhe nga Ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës.

 

 

Print
Categories: Ngjarje
Tags:

Theme picker