X
GO
sq-ALen-UShr-HR

Breadcrumb

NGO

InstitucionOrganizate_Detail

Shfmu: “Mustafa Bakija”

Schools / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 4
 • -
 • 1954
 • Zana Kurtishi
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Kjo shkollë është themeluar me Vendimin e Kuvendit Komunal të datës 29.04.1954, kurse punën e vet e ka filluar me 01.09.1954. Shkolla në fjalë e mban emrin e heroit të LNÇ (1941-1944) Mustafa Bakija. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 839 nxënës.
 • Organization Activity
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |