X
GO
Vesti i Događaji

Pronat Komunale të Komunës së Gjakovës

 • 15.11.2017
 • Author: Dardan Krypa
 • Broj pregleda: 2527
 • 0 Comments

Dokumenti za preuzimanje

 • banesat e komunes(.rar, 6,86 MB) - 40 Preuzimanje (a)
 • Babaj Bokes(.rar, 11,22 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Batushe(.rar, 5,57 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • Bec(.rar, 10,88 KB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Berjah(.rar, 915,61 KB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Brekoc(.rar, 11,27 MB) - 10 Preuzimanje (a)
 • Brovine(.rar, 9,89 MB) - 10 Preuzimanje (a)
 • Cermjan(.rar, 7,78 KB) - 12 Preuzimanje (a)
 • Damjan(.rar, 14,53 MB) - 11 Preuzimanje (a)
 • Deve(.rar, 367,21 KB) - 8 Preuzimanje (a)
 • Doblibare(.rar, 8,14 KB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Dobrigje(.rar, 4,45 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • Dujak(.rar, 1,48 MB) - 3 Preuzimanje (a)
 • Firze(.rar, 8,48 MB) - 7 Preuzimanje (a)
 • Gergoc(.rar, 3,15 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Gerqin(.rar, 11,17 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • gjakova jasht qytet kuvend(.rar, 27,54 KB) - 15 Preuzimanje (a)
 • Gjakove Qytet(.rar, 34,45 KB) - 21 Preuzimanje (a)
 • Goden(.rar, 2,84 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • Guske(.rar, 890,67 KB) - 2 Preuzimanje (a)
 • Hereq(.rar, 2,5 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Jabllanic(.rar, 9,27 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Jahoc(.rar, 16,39 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Janosh(.rar, 989,25 KB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Kodralia Becit(.rar, 8,3 MB) - 3 Preuzimanje (a)
 • Korenic(.rar, 847,75 KB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Kralan(.rar, 5,54 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Kusar(.rar, 915,87 KB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Kushavec(.rar, 2,75 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Lipovec(.rar, 7,23 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Marmull(.rar, 995,95 KB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Meqe(.rar, 8,01 KB) - 3 Preuzimanje (a)
 • Moglic(.rar, 4,36 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • Nivokaz(.rar, 2,56 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • Novosell e Poshtme(.rar, 5,13 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Orize(.rar, 2,94 MB) - 3 Preuzimanje (a)
 • Osek Hyle(.rar, 6,98 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • palabardh(.rar, 3,14 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • pjetershan(.rar, 6,26 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • ponoshec(.rar, 3,44 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • Popoc(.rar, 2,21 MB) - 3 Preuzimanje (a)
 • Qerim(.rar, 7,86 KB) - 3 Preuzimanje (a)
 • Raqe(.rar, 3,43 MB) - 6 Preuzimanje (a)
 • Rogove I(.rar, 12,61 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Rogove II(.rar, 1,28 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Rracaj(.rar, 956,31 KB) - 3 Preuzimanje (a)
 • Sheremet(.rar, 1,12 MB) - 3 Preuzimanje (a)
 • Shishman Bokes(.rar, 3,47 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Skivjan(.rar, 3,6 MB) - 5 Preuzimanje (a)
 • Smolic(.rar, 14,64 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Stubell(.rar, 772,47 KB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Trakaniq(.rar, 881,86 KB) - 2 Preuzimanje (a)
 • Ujz(.rar, 14,11 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Vogove(.rar, 6,04 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Vraniq(.rar, 1,23 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Zhabel(.rar, 5,04 MB) - 4 Preuzimanje (a)
 • Zhdredhe(.rar, 10,62 KB) - 2 Preuzimanje (a)
 • Zidi S.Ages I(.rar, 2,05 MB) - 8 Preuzimanje (a)
 • Zylfaj(.rar, 5 MB) - 3 Preuzimanje (a)
Print
Categories: Ngjarje
Tags:

Theme picker