X
GO

Održan je 9 -Sastanak Skupštine Opštine

Održan je 9 -Sastanak Skupštine Opštine
Na čelu sa predsedavajučem Anton Šalja, održan je danas 9- sastanak po redu Skupštine Opštine Đakovica.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika, u sledećim tačkama dnevnom reda su bila pitanja poslanika za izvršno veče, koje se uglavnom svode na razne opštinske projekte.

Durim Halilaj, direktor Direktorijata za đi Finansije, na periodičnoj finansijskoj informaciji za period od januara do septembra ove godine, je izjavio da u ovom vremenskom periodu su izdvojena sredstva u iznosu od 21,959,967.36. € Od ovog izdvojenog iznosa, utrošena su sredstva u iznosu od 17,538,138.54. € U tom kontekstu, napominjemo da su SP prikupljeni za ovaj vremenski period dostižu iznos od 2,857,332.40 eura, ili izračunati po periodičnom planiranju iznos od 2,691,854.49 eura, čini se da je još uvek prolazan. Sadašnji ukupan Buđet za ovu godinu je u iznosu od 26,731,280.14. eura.

Od Škumbina Kastratija, direktora Direktorijata za Javne Službe je data informacija o investicijama u javnim prostorima, gde se posebno izdvojio projekat u gradskom parku, ” Parku Slobode” u trgu “Ali Podrimja”, parka u Škugzi, reke “Krena ” idrugo. Ali od strane direktora Škumbim Kastratija je data informacija o realizaciji plana za upravljanje otpadom u Opštini Đakovica koji se završava sledeće godine i gde se traži da se i dalje odlaže.

U međuvremenu od Nikol Leši, direktora Direktorijata za Inspekciju Rada je predstavljen nacrt Pravilnika o Radnom Vremenu Ekonomskih Aktivnosti, a zatim od strane Urim Fazlija je predstavljen nacrt Pravilnika o Osnivanju i Strukturi Skupštine Opštine za Decu u Opštini Đakovica.

Uz zahtev opozicije iz dnevnog reda je uklonjena tačka 6, koja se bavila pregledom – predloga Direktorijata za Urbanizam i Zaštitu Zivotne Sredine za Promenu – Dopunu segmenta Regulacionog Urbanističkog Plana “kraljice Teute”.

S druge strane, članovi Skupštine Opštine nisu odobrili zahtev predsednika opštine Ardian Gjini za razrešenje dosadašnjih akcionara i imenovanje novih akcionara RKO “Čabrati”
Print
Categories: Ngjarje
Tags:

Theme picker