X
GO

Kula Isuf Sadika

Selo Nivokaz

Kula Isuf Sadika
Kula se nalazi u selo Nivokaz i izgrađena je u XIX veku. Pripada vrsti trospratne kule (tipično za Metohijsku kotlinu) i služila je uglavnom za stanovanje.
Kula je sagrađena od kamenog materijale na temeljima i zidovima. Najveća površina zidova je izrađena od rečnih kamena nepravilnog oblika osim uglova kule i dušekluka, koje su izrađene od klesanog kamena. Unutrašnji zidovi - pregrade izrađene su od drveta sa vertikalnim uglom.
Konstrukcija međusprata je od greda hrastovog drveta, sa podovima izrađenih od dasaka. Krov je takođe napravljen od drvenih greda prekrivenim mediteranskim crepom. Početno krov je pokriven tradicionalnim crepom koji je zamenjen crepom nakon konzervisanja- restauratorskih radova obavljenih u 2014 godini. Streha se sastoji od dva izlaza ancak sa kamenim pločama do 20 cm. Prizemlje kao što je uobičajeno se koristili kao štala, prvi sprat se koristi za ukućane, dok drugi sprat koji se sastoji od gostinske sobe i dušekluka, su bili namenjeni za doček gostiju.
Vara I otvori su očuvani, osim troje njih koji su menjani.
Tokom gore navedenih radova takođe su popravljeni i mnogobrojna oštećenja na spoljnim zidovima i unutrašnjost kule dok u enterijeru nije se intervenisalo uopšte. Dakle, tavanice, podovi, ognjišta, stepenice i dušekluk su u prvobitnom stanju.

 

Period: Osmanski

Vek: XIX

Pod privremenom zaštitom, Datum zaštite: Oktobar-2012

Print
Categories: Trashëgimia
Tags:

Theme picker