X
GO
NVO

Shoqata për Promovimin e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore - PROKult

Kulturore / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 51151178
 • 601144306
 • 2014
 • Kujtim Rrahmani
 • 3
 • 2
 • 1
 • 25
 • 25
 • 0
 • Organization Mission
 • Misioni: Te ndihmoj ne zhvillimin e turizmit të bazuar në trashëgiminë kulturore dhe natyrore Vizioni: Rrafshi i Dukagjinit lider në turizmin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore.
 • Organization Activity
 • •Të ofrojë ndihmë për të lehtësuar bashkëpunimin ndërmjet palëve të involvuara si pushteti lokale, qendrore, asosacioneve dhe publikut •Asistence ne përgatitjen e zonave te mbrojtura ,te trashëgimisë kulturore&natyrore •Perpilimin dhe aplikimin e projekteve te turizmit te bazuar ne trashëgiminë kulturore dhe natyrore •Avokim në ngritjen e skemave për mbështetje financiare(sponzorizime-donacione) për ruajtjen dhe promovimin trashëgimisë kulturore dhe natyrore •Shkëmbimin e dhe shpërndar
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |