X
GO
NVO

Shfmu: “Dy Dëshmorët”

Schools / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 19
 • -
 • 1948
 • Neki Jupa
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Kjo shkolle punën e filloj ne vitin 1948 ne fshatin Dallashaj . Në vitin 1949/50 kjo shkolle ka kalu ne fshatin Sheremet si paralele e ndarë e shkollës se Skivjanit. Pas çlirimit nga okupatori serb u muar iniciativa për ndërrimin e emrit të shkollës. Me dt. 21.01.2011 me vendimin Nr.01B/374 lëshuar nga MASHT –i shkolla riemërohet me emrin “Dy Dëshmorët” që ishin Hysen Arifi pedagog dhe Vezir Ademaj i cili u jetësua më 26.11.2011. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 235 nxënës.
 • Organization Activity
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |