X
GO
NVO

Shfmu: “Fehmi Agani”

Schools / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 3
 • -
 • 1985
 • Majlinda Doli
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Kjo shkollë filloj te ndërtohet ne vitin 1985, por ngeli e papërfunduar. Me donacionin e Shoqatës Qeveritare”Hilswerk” të Austrisë dhe Kuvendit Komunal u rindërtua dhe ne vitin 2002 filloj punën e saj drejt realizimit te misionit te saj që ndërlidhet me edukimin e gjeneratave te reja. Kjo shkolle mori emrin e akademikut Fehmi Agani. Në vitin shkollor 2015-16 vijojnë mësimet 637 nxënës
 • Organization Activity
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |