X
GO
NVO

OJQ - BRO - NGO "Roma in Action"

Kulturore / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 51165608
 • 601757183
 • 2017
 • Emrah Cermjani
 • 4
 • 2
 • 2
 • 10
 • 6
 • 4
 • Organization Mission
 • Misioni i organizatës është të promovojë mundësi të barabarta për të gjithë të rinjtë dhe vecanerisht për të rinjët e komunitetit rom,ashkali dhe egjiptijan duke u ofruar atyre mbeshtetje për tu fuqizuar dhe të jenë pjesë aktive në shoqërinë kosovare .
 • Organization Activity
 • Për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në këto lloje të aktiviteteve: o Organizimi i tribunave të ndryshme/psikologjike dhe sociologjike ; o Mbajtja e emisioneve në media ; o Trainime të fëmijëve, rrethë kulturës dhe artit, dhe organizimi i programeve të ndryshme kulturo-artistike, me motive Rome ; o Organizimi I turnireve multi – etnike .

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |