X
GO
NVO

Shoqata e Krijuesve Letrarë Penat e Dushkajës

Kulturore / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 51154134
 • -
 • 2015
 • Skender Hoxha
 • 3
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Organizata – Shoqata është themeluar me qëllim të: avancimit të kapaciteteve ekzistuese dhe ngritja, përkatësisht motivimi i kapaciteteve të reja për zhvillimin dhe kultivimin e vlerave në krijimtarinë letrare. a) Nxitjen, përkrahjen dhe motivimin për funksionimin e grupeve letrare nëpër të gjitha shkollat (e niveleve të ndryshme) të territorit të krahinës etnogjeografike të Dushkajës; prezencën e shkrimtarëve dushkajas nëpër shkolla, mbajtjen e orëve të përbashkëta letrare; b) Krijimin e ambien
 • Organization Activity
 • - Trajtimin e krijuesve të rinj – penave të reja. - Hulumtime dhe botime të një spektri të gjerë të literaturës dhe veprimtarive intelektuale artistike e shkencore, - Botimin e ndonjë gazete apo reviste, - Projekte nga fusha e mbrojtjes së të drejtave të shkrimtarëve, - Studime të veçanta hulumtuse shkencore, në radhë të parë
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |