X
GO
NVO

OJQ Kos-EU & Gjakova-Agri

Other / Private
 • Registration No.
 • Fiscal No.
 • Year Founded
 • Leader
 • Workers No.
 • Male
 • Female
 • Volunteer No.
 • Active Volunteer
 • Passive Volunteer
 • 51154037
 • -
 • 2015
 • Bedri Dina
 • 5
 • 4
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • Organization Mission
 • Organizimi i fermerëve të Regjionit të Gjakovës dhe Kosoves jug-perendimore. -Edukimin e fermerëve të regjionit të Gjakovës dhe Kosoves jug-perendimore në rritjen e prodhimtarisë bujqesore si në aspektin cilësor ashtu edhe në ate sasior , me qëllim të përfitimit sa më të madhë të fërmerëve, përmes trajnimt të tyre dhe zhvillimit të shërbimëve këshillimore;
 • Organization Activity
 • Avokim dhe Lobim, Bujqësi, Zhvillim Rural
 • Place:
 • Address:
 • Phone No.:
 • Email:
 • Website:

Documents

No files uploaded

Qendra Informative: 0800 60000, 0800 60001 (pa pagesë)  |