X
GO
Kërkimi i Projekteve
 Emri i ProjektitBuxheti ProjektitVendi ProjektitData FillimitData MbarimitStatusi ProjektitPëlqimet 
     
Data pager
Faqja e pare Faqja paraprake
123
Faqja e radhës Faqja e fundit
Nr. rreshtave per faqe:
PageSizeComboBox
select
  58 gjithsejt, faqe 3 nga 3.
Sanimi i rrugëve me zhavor 200000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Sanimi - ndërtimi i rrugëve me asfalt 200000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Mirëmbajtja dhe shpërndarja e rrjetit Elektrik 220000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Kanalizimi i ujërave të zeza dhe të pijes 150000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Sinjalizimi vertikal dhe horizontal 25000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Sanimi - ndërtimi i urave 30000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Shtruarja e rrjetit të ujësjellësit 40000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Ndërtimi dhe shtruarja e rrugëve me asfalt Fsh. Gërqinë 40000,00Gërqinë  I ardhshem 0 View
Dy segmentet e rrugës Fehmi Agani (majtë dhe djathtë) 15000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Rr. Ferid Imamai 15000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Ndërtimi i rrugës Ali Hasi (tri segmentet) 40000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Rogovë-Dedaj 50000,00Rogovë  I ardhshem 0 View
Pnish - Demjan qendër (Gërqinë) 40000,00Gërqinë  I ardhshem 0 View
Ndërtimi dhe asfaltimi në Gërgoc 80000,00Gërgoc  I ardhshem 0 View
Implementimi i energjisë efiçiente në objektet ekzistuese komunale (KFW) 100000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Renovimi i Objektit te Komunes 100000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Infrastruktura per Zonen e Lire Ekonomike 50000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View
Ndertimi i objektit-zyrave te kadastres-bashkefinancim 50000,00Gjakovë  I ardhshem 0 View

 

Print