TrioMenu

Breadcrumb

Događaji

Ngjarjet

Komuna e Gjakovës, në kuadër të Programit “Ftondi Zhvillimor për Ndërmarrje Mikro, Të Vogla dhe të Mesme” shpall konkurs për GRANTE të bizneseve fillestare dhe atyre ekzistuese

Komuna e Gjakovës, në kuadër të Programit “Ftondi Zhvillimor për Ndërmarrje Mikro, Të Vogla dhe të Mesme” shpall konkurs për GRANTE të bizneseve fillestare dhe atyre ekzistuese


Ftese -Thirrje per Aplikim 2016 - shkarko

Forma e Aplkacionit per Grante 2016 - shkarko

Documents to download

Print