Ngjarjet

Ngjarjet

Njoftim per Kandidatët të cilët janë pranuar sipas konkursit zyrtar me nr.04-2497 i dt. 12.10.2017

Njoftim per Kandidatët të cilët janë pranuar sipas konkursit zyrtar me nr.04-2497 i dt. 12.10.2017

Print