Ngjarjet

Ngjarjet

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik - Thirrje publike për angazhimin e dy kandidateve për komision të vleresimit

Thirrja  publike eshte per angazhimin e dy kandidateve per komision te vleresimit te projektit “promovimi i mbeshtetjes se bizneseve m grante komunale dhe subvencione per bujqesi nga Komuna e Gjakoves”

Documents to download

Print