Ngjarjet

Ngjarjet

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik - Thirrje publike per mbështetje financiare për OJQ-të

THIRRJE PUBLIKE

Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projektit të OJQ-ve që kontribuojnë në fushën e Promovimit të zhvillimit  të bizneseve përfituese të granteve dhe subvencioneve për bujqësi nga Komuna e  Gjakovës

Documents to download

Print